søndag d. 8. juni kl. 21.42

Afslutning af roseddel
Afslutning af roseddel er ændret til at være en separat side. Det giver plads til flere funktioner, når en roseddel afsluttes. Udover turlænge kan følgende tilføjes:

Anmeldelse af skade
En båd kan meldes skadet, så den ikke kan benyttes, og den bådansvarlige kan få tilsendt en mail omkring skaden.

Turbeskrivelse
Når turen afsluttes, kan der tilføjes en tekst, som vises på forsiden. Teksten kan være omkring oplevelser på turen; en sur svane eller en sæl, som har fulgt jer på turen.

Turbeskrivelser kan ændres under menuen -> Adminstration -> Beskeder. Mangler denne funktion, så skal I logge ind og gå ind under siden Sikkerhed -> klik Gem nederst på siden.
Beskeder findes nu under menuen -> Administration.

Kilometer og meter
Når en roseddel afsluttes, skal der vælges meter/km for turens længde.
Dette skifter automatisk ved indtastning af kilometer over eller under 500. Over 500 skifter km til meter og omvendt. Dette kan efterfølgende ændres og er kun en sikkerhed for indtastning af kilometer, specielt roet i ergometer.

Se booking information
I alle kalendere kan der nu klikkes på en båd, som er booket for at få yderligere information om bookningen/båden.

søndag d. 3. marts kl. 20.34

Udvid klubbens aktiviteter
Der er kommet mange nye muligheder, når der skal oprettes eller ændres en aktivitet.

Offentlig
Er aktiviteten kun for klubbens medlemmer eller også for andre klubber?
Når offentligt vælges kan jeres aktivitet ses i andre klubbers roseddel kalender.

Tilmelding, ventelister m.m.
Når en ny aktivitet oprettes eller ændres, kan tilmelding vælges og evt. med loft på deltagere. Ligeledes kan der vælges ventepladser på en venteliste også med loft.
Kommer en deltager fra ventelisten og op på deltagerholdet, modtager han/hun en reminder om dette.
Medlemmer, der er logget ind, tilmelder og afmelder sig med et enkelt klik.

Tilmelding for alle
Tilmelding er ikke kun for brugere af roseddel.
Deltagere kan med navn, e-mail og tlf tilmelde sig på en eller flere aktiviteter ligesom alle andre.
En sådan tilmelding kan afmeldes via e-mail.

Gentag en aktivitet
Onsdags-roning, grill-aften og ro-lørdag.
Disse aktiviteter og mange andre kan nu gentages mellem to datoer. Om det er ugentlig, månedligt, mandag, onsdag og/eller søndag eller andet finder systemet selv ud af.
Tilmelding til sådan en aktivitet sker på den enkelte dag.

Ændring i deltagerstatus
Er tilmelding valgt er det muligt at få vist en tilmeldingsliste. Her vises status for hver deltager.
Den kan være eller ændres til afmeldt, tilmeldt eller udeblevet. En tilmelding kan også slettes.

Kalender med google
Alle aktiviteter bliver samlet i en stor Roseddel kalender. Kalenderen kan vise en måned, en uge eller en liste over alle kommende aktiviteter.
Der kan hoppes frem og tilbage i kalenderen og datovælgeren i øverste højre hjørne er hurtig til dette.
Kalenderen viser også data fra statistik, booking og klubbens Google kalender.
Bliver kalender for uoverskuelig kan de forskellige data skjules.

tirsdag d. 1. januar kl. 17.42

Nyt layout
I det nye layout er menuen ændret fra at være i venstre side til at være i toppen. Dette gør siden breddere og giver plads til flere informationer på skærmen. Lidt nye farver skulle der også til.

Ny søge- og vælgefunktion under topmenuen Ny roseddel
Destination-, båd-, medlem- og aktivitetsvælgeren er optimeret, og destination og både er kategoriceret, hvis man har mere end en kategori.

Dato kan vælges tidligere end 1970
Der har været et problem med at indtaste datoer tidligere end 1970. Det er nu gjort muligt at vælge en dato fra før 1970 i alle datofelter. Det har specielt været et problem, når man skulle indtaste fødselsdatoer.

Genskab en roseddel
Under "Sidste 20 rosedler" på forsiden ses der et lille cirkelikon med en pil yderst til højre. Når man klikker på dette ikon oprettes en roseddel med samme destination og båd (hvis den er ledig).

Genskab egne rosedler
Når man logger ind med brugernavn og kodeord, kan man i menuen "Ny roseddel" finde ens favorit destination og båd, hvis altså favorit båd og destination er valgt under menuen "Min Profil".
En hurtig roseddel kan oprettes, hvis båden er ledig ved klik på cirkelikonet med pilen. Der kan også hurtigt genskabes en af de 10 sidste ture eller 10 sidste destinationer ved klik på cirkelikonet.

tirsdag d. 7. august kl. 20.18

Ændre afsluttede rosedler
Mandskab, destination m.m. kan nu ændres på afsluttede rosedler. Du ændre en roseddel her Administration -> Rosedler og klik på rediger udfor den roseddel der skal ændre.

valg af destination, både m.m.
Jeg har arbejdet lidt med en hurtigere søge funktion for både og mandskab. Håber det har hjulpet - Skriv hvis ikke.
En langsom søgning kan også være jeres PC eller Internet Explore der ikke er opdateret. En opdatering kan hjælpe meget.

mandag d. 4. juni kl. 16.46

mandag d. 8. august kl. 09.17

Kilometer eller meter
Når en roseddel afsluttes er der nu mulighed for at vælge om det tal, der indsættes er kilometer eller meter. Det gør programmet mere kapronings- og ergometervenligt.

søndag d. 20. marts kl. 21.31

Nyt medlemskartotek
Jeg har i den seneste tid arbejdet på at få gjort medlemskartoteket mere brugerbaseret og større.
Derfor har jeg oprettet en ny funktion, der hedder ”registrering”. Her kan I registrere medlemmernes kurser og kompetencer.

Google maps
Der er også blevet rodet med Google maps, så I nu kan oprette eller ændre en tur og tilføje en GPX fil.
Når I står og skal oprette en roseddel og vælger en tur, hvortil der er tilføjet GPX, kommer der et lille ikon op. Når I klikker på dette vises jeres GPX rute i Google maps.
Dette kan være nyttig information til nye roere eller gæster.

mandag d. 14. februar kl. 19.26

Et større medlemskartotek
Næstved roklub har ønsket at få gjort medlemskartoteket større, hvilket jeg godt kan følge dem i. Der skal være mulighed for at indtaste dato for udmelding, kæntringsøvelse m.m.
I er velkommen til at sende flere valgmuligheder til medlemskartoteket.

Fælles indbydelse til klubbens aktiviteter
Under aktiviteter kan der vælges ´offentlig´, så andre klubber kan se aktiviteten på deres egen forside.

søndag d. 21. november kl. 16.21

Klub logo
Som I måske har set på jeres side, er der kommet logo på nogle af dem. Dem af jer som ikke har logo på jeres forside må meget gerne sende et per mail i størrelsen 130 x 130 px.

Telefonliste
Jeg har gennemlæst de input, jeg har fået fra jer og har derfor tilføjet et ønske fra Nykøbing F. om, at sætte telefonnummer på oversigten over medlemmer, så den kan benyttes som telefonliste.

Medlemsnavne
Medlemsnavne er ændret så mellemnavne også er med stort, så Hans Henrik Jørgensen ikke bliver til Hans henrik Jørgensen.

Session timeout
Medlemmer ryger ikke længere til forsiden på roseddels hjemmeside (roseddel.dk) efter en længere pause i brugen af roseddel programmet.

Båd statstik
Der er blevet spurgt til statistik på både og kajakker. Den har altid været der under - Oversigt - Både - Statistik (oppe i højre hjørne).

Egen turstatistik
Det er nu muligt at se statstik over ens ture i sæsonen. Log ind og find den under ? Min side - Egen statistik.

Bådlåsning
Et ønske fra Riskov roklub har været at kunne låse en båd til medlemmer eller gæsteroere. Funktionen kan låse en båd fast til et medlem eller kræve en oplåsningskode i et givent tidsrum. Find den under - Oversigt - Både - Bådlåsning - Opret ny Bådlåsning.

Billeder
Det er nu muligt at lægge billeder ud af en båd, tur eller et medlem. Dette gør det nemmere, for f.eks. gæsteroere at finde en båd i bådhallen eller se, hvor deres tur skal gå hen.